Verslag Thema-avond Samenwerken - Verbinden

We worden allen gastvrij welkom geheten door Willie Geurts (Ondernemend Sint Anthonis). Hij geeft kort weer dat het terugbrengen c.q. verbeteren van de dynamiek in de winkelstraat aanleiding was voor deze thema-avond.

Hierna start de presentatie door Dhr. Paul Smolders (Clok). Waarin o.a. Trends in retail zoals internet winkelen en etalages, krimp en vergrijzing, branchevervaging, samenwerking als ook Detailhandelvisie en kansen, mogelijkheden mbt verdere profilering, vitaal, aantrekkelijk en dynamisch aan bod komen. ‘Samenwerken en verbinden’ versterkt elkaar. De volledige presentatie van Dhr. Smolders kunt u inzien via Presentatie Samenwerkende Ondernemers Sint Anthonis

Na de pauze start het interactieve deel geleid door Paul Egelmeers (SpartnerS). De aanwezigen worden ingedeeld in 3 groepjes waarin men gaat brainstormen over:

Door een woordvoerder wordt per groep de verkregen informatie gedeeld. Uiteraard zijn er diverse overeenkomsten, ook zijn er verrassende innovatieve voorstellen. Het vaststellen van concrete acties en deze prioriteren richting actieteams was op deze avond te ambitieus. Derhalve zal een nieuwe afspraak gemaakt worden met de kanttekening dat iedere aanwezige een detaillist/horecaondernemer of anderzijds betrokkenen uit zijn/haar omgeving motiveert deel te nemen aan het vervolg.

160413-thema-avond

 

Meer nieuws van SWO

Nominatie voor SWO Samenwerkende ondernemers gemeente Sint Anthonis

Lees meer
Gezond Ondernemen, SWO 5 juni 2018!

Het belang van gezond bewegen, ademen en eten; voor jezelf en je werknemers

Lees meer
De beste wensen voor een succesvol en gezond 2018!!

Voor de Leden van de SWO organiseert ondernemend Sint Anthonis de nieuwsjaar receptie 2018, op 11 januari bij "T Stamhuus" te Sint Anthonis. Aanvang 20:00

Lees meer
Naar het archief van SWO