Verslag jaarvergadering SWO, 2017

Als nieuwe aanwinst binnen het SWO bestuur ben ik, Huub Nooijen, gevraagd verslag te doen van mijn indruk van de jaarvergadering. Hieraan wil ik dan ook graag invulling geven.

Na de opening door Willie Geurts en enkele huishoudelijke zaken heeft Martijn Hulsen, directeur van Toponderzoek een uiteenzetting gegeven van de mogelijkheid een burgerpanel op te zetten voor onze gemeente. Toponderzoek heeft dit al bij diverse andere gemeenten gedaan. De opzet is ca. 400 tot 500 mensen per internet elke maand een 10-tal vragen te laten beantwoorden die betrekking hebben op bijvoorbeeld gemeentelijke vraagstukken maar dit kunnen ook commerciële vragen zijn. De opzet is nieuw en door de automatisering kun je zeer snel een antwoord krijgen van een grote groep mensen op bepaalde vraagstukken. De uitleg was zeer enthousiast en de tijd zal het leren hoe dit zich zal gaan ontwikkelen.

Gerard Groeneveld vertelt over een Cruise voor ondernemersvrouwen waarvoor Oele Ton´s de catering voor verzorgt en Mari Jordans legt uit dat hij en Gerard nu ambassadeurs van de Bitterballenborrel in Venray zijn en proberen het Land van Cuijk hierbij aan te laten sluiten.  Dit om ook buiten de gemeentegrens dingen van andere ondernemers te leren, aangevuld met netwerken.

Netty Wolters van Natuurlijk Sint Anthonis geeft vervolgens een korte uitleg over wat zij doen en wat dit voor de ondernemers in onze gemeente kan betekenen. Na het wegvallen van het VVV kantoor vult deze organisatie de informatieverstrekking richting toeristen maar ook voor eigen inwoners in. Zij maken evenementen en attracties bekend en zetten onze gemeente beter op de kaart voor mensen die hier een bezoek willen brengen. Dit is een goede zaak omdat dit verschillende ondernemingen kan helpen en dit verdient daardoor zeker onze steun. Hun website is bijna online, hier gaat ook ruimte komen voor ondernemers om hun activiteiten te promoten.

Wilfred Olijhoek geeft een korte uitleg over de PopUp werkgroep voor startende ondernemers. Mari licht de Ondernemerstour toe, deze gaat 2 vormen aannemen: keukentafelgesprekken en touravonden. We starten met een 4-tal groepen die aan de keukentafel bij een ondernemer gezellig over alles en niets praten om zo het nuttige en het aangename te combineren en als ondernemers van elkaar te leren. Ook Mark Emonds geeft enthousiast een toelichting en alle aanwezigen gaven blijk hieraan mee te willen doen. Iedereen die er niet was kan zich natuurlijk nog aansluiten. Het is de bedoeling dat er voor de zomer in elke groep 3 keukentafelgesprekken plaatsvinden en dan wordt de zaak geëvalueerd. U wordt op de hoogte gehouden over het verloop. De invulling voor de touravonden is ook al bijna rond, hierover wordt u uiteraard ook tijdig op de hoogte gebracht, maar e.e.a. voorspelt al veel goeds!

Sebastiaan Geene geeft een toelichting op de financiën en de begroting. Beide worden door de vergadering goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezingen nam Wilfred Olijhoek afscheid als bestuurslid. Hij blijft gelukkig wel aanspreekpunt voor de detailhandel. Als nieuw bestuurslid is ondergetekende gekozen en daarmee neem ik meteen de functie van voorzitter van over. Willie neemt namelijk afscheid als voorzitter maar blijft wel bestuurslid en Dini van den Bungelaar stopt jammer genoeg als secretaresse.  Allen worden namens de aanwezigen hartelijk bedankt voor het verrichte werk. Zij kregen een bedankje en een welverdiend applaus.

In de rondvraag kwam door Jan Kempen aan de orde dat de WOZ beschikking grote gevolgen had voor sommige bedrijven en de wethouder Ingrid Voncken werd hier op aangesproken. Na een korte uitleg gaf zij aan niet alle vragen te kunnen beantwoorden en hier op terug te willen komen. Mij lijkt het nuttig je aanslag op korte termijn te controleren en als hier grote onverwachte verhogingen ten opzichte van vorig jaar zijn dit eventueel ons te melden zodat we dit gezamenlijk kunnen voorleggen bij de wethouder. We komen hier nog op terug bij u voor meer informatie.

Willie sluit de vergadering en enkele aanwezigen die ik sprak na de vergadering vonden het een boeiende dynamische avond en keken enthousiast uit naar de ondernemerstour. Velen bleven nog prettig na borrelen.

 

 

 

Meer nieuws van SWO

Nominatie voor SWO Samenwerkende ondernemers gemeente Sint Anthonis

Lees meer
Gezond Ondernemen, SWO 5 juni 2018!

Het belang van gezond bewegen, ademen en eten; voor jezelf en je werknemers

Lees meer
De beste wensen voor een succesvol en gezond 2018!!

Voor de Leden van de SWO organiseert ondernemend Sint Anthonis de nieuwsjaar receptie 2018, op 11 januari bij "T Stamhuus" te Sint Anthonis. Aanvang 20:00

Lees meer
Naar het archief van SWO